نمایندگی ها و همکاران ما

نمایندگی ها و همکاران کارخانه پارس سوله در سطح کشور :

کارخانه شماره یک: تهران شهر ک صنعتی صفادشت خیابان 11 – اکسین فلز

کارخانه شماره 2: اردبیل شهرک صنعتی شماره 2  پارس سوله

دفتر مرکزی اردبیل :-09143229415-  3-04533638901

1: نمایندگی  استان زنجان : مهندس تقیلو                              09125422275

2:نمایندگی غرب کشور  :کرمانشاه – آقای مهندس میرفیض      09177171619

3:نمایندگی استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری  :    دکتر اسدیه 09376272001

4:نمایندگی استان گیلان  :     –   آقای نوربخش   و خانم انجام   09113448122

5:نمایندگی   کرمان      :  مهندس علیرضا نطری                         09133417560

6:نمایندگی استان فارس و بوشهر   :     مهندس جعفری        09171384495

7: نمایندگی استان کردستان :

8:نمایندگی استان مازندران و گرگان      :