نمایندگی ها و همکاران ما

نمایندگی ها و همکاران کارخانه پارس سوله در سطح کشور :

کارخانه شماره یک: تهران شهر ک صنعتی صفادشت خیابان 11 – اکسین فلز

کارخانه شماره 2: اردبیل شهرک صنعتی شماره 2  پارس سوله

دفتر مرکزی اردبیل :  3-04533638901

1:نمایندگی غرب کشور  :کرمانشاه – آقای مهندس میرفیض      09177171619

2:نمایندگی شرق کشور :    در حال پذیرش …

3:نمایندگان شمال کشور  :     –   آقای نوربخش   و خانم انجام   09113448122

4:نمایندگی   کرمان      :  مهندس علیرضا نطری                         09133417560

5:نمایندگی جنوب کشور   :     بندرعباس   مهندس ذوالجود        09177977097

6: نمایندگی استان کردستان : مهندس عبدالمحمدی                 09367817270